Restaurátorský ateliér MM-Art

Kontakt:
Mazal Miroslav DiS.
Telefon: 605 066 662
Třebízského 405/7
397 01 Písek

Restaurování historického nábytku

  • rekonstrukce a restaurování historického nábytku všech stylů i jeho částí
  • doplňování absentujících částí nábytku (nohou, řezeb atd. včetně jejich návrhů)
  • řezbářské práce (restaurování a doplňování odlámaných řezeb podle předchozích kreseb a modelací)
  • truhlářské zpevňování konstrukčních spojů nábytku
  • konzervování proti dřevokaznému hmyzu
  • impregnace dřeva napadeného dřevokazným hmyzem
  • zpevňování již zdegradovaného dřeva a částí nábytku (např. červotočem)
  • opravy dýhovaných a intarzovaných částí
  • moření, domořování a patinování nových a vysazených částí
  • vyplétání pedigem sedáků, opěradel a ostatního sedacího nábytku (pedig – ratan)

Tradiční povrchové úpravy a jejich restaurování

Výroba přesných replik historického nábytku