Restaurátorský ateliér MM-Art

Kontakt:
Mazal Miroslav DiS.
Telefon: 605 066 662
Třebízského 405/7
397 01 Písek

O nás

Již od roku 2006 se zabýváme touto činností a můžeme vám tedy nabídnout v tomto směru profesionální přístup.
V našem ateliéru se zaměřujeme zejména na restaurování, konzervování, renovace a opravy nábytku a všech uměleckoprůmyslových předmětů ze dřeva. Nabízíme restaurování nábytku všech historických stylů, rekonstrukci částí nábytku, které se nedochovaly, řezbářské práce a poradenství jak pečovat o starožitný nábytek. Provádíme také výrobu přesných technologických kopií všech typů historického nábytku z různých období a to podle originálu, fotografie i dobové fotografie, výkresu či vlastního návrhu. Dále také zakázkovou výrobu exkluzivního mobiliáře a doplňků dle přání investora.

Po prvním kontaktu s investorem a ústním sjednání prací zpracováváme po restaurátorském průzkumu předmětu „Restaurátorský záměr s návrhem honoráře“. Po jeho odsouhlasení investorem a převozu předmětu na základě „Předávacího protokolu“ a písemné či ústní objednávky předkládáme případný návrh „Smlouvy o dílo“ se sjednaným termínem, cenou a dalšími podmínkami.

Při předání restaurovaného díla je investorovi předložena podrobná „Restaurátorská zpráva“ s popisem stavu před započetím prací, s restaurátorskými postupy, technikami, materiály a dalšími údaji, včetně fotografické dokumentace se specifikovaným návodem na ošetřování a údržbu předmětu, v papírové formě s fotografiemi či digitálním záznamem.

Adresa ateliéru: U vodárny 1506, Písek, 397 01 (areál JITEX Písek a.s. budova č.5)

Zobrazit Restaurátorský ateliér MM-Art na větší mapě
Vjezd do areálu a příjezd k budově č. 5
Vjezd do areálu a ateliér MM-Art